Kerestecioğlu: Suriyeliler zorla belge imzalatılarak geri gönderiliyor

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, geri gönderme tartışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Suriyeli mültecilere ilişkin geri gönderme tartışmaları konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

İstanbul’da kaydı olmayan mültecilerin geri gönderme merkezlerine götürüldüğüne dikkat çeken Kerestecioğlu, “Mültecilerin, kayıtlı oldukları şehrin dışında yaşamak istemelerinin en büyük nedeninin iş imkanları olduğu bilinmektedir. Araştırmaların da gösterdiği gibi, Hatay, Antep ya da başka şehirlerde kayıtlı olanlar, bu şehirlerde iş imkanları sınırlı olduğu için iş bulabilecekleri İstanbul gibi büyük şehirlere zorunlu olarak gitmektedir. Ne var ki, son dönemde başka şehirlerde bulunduğu tespit edilen göçmenler, kayıtlı oldukları şehre gönderilmek yerine sınır dışı edilmektedir. Göç İdaresi yetkilileri, geçici koruma hakkı İstanbul’da bulunmayan Suriyelilerin tespit edildiklerinde ikametleri hangi şehirde kayıtlıysa o şehre gönderildiğini ve sınır dışı edilenlerin ise ya ‘suça karışanlar’ ya da ‘gönüllülük belgesini’ imzalayanlar olduğunu ifade ederken, Suriyeli sığınmacılar bu belgenin kendilerine ‘zorla imzalatıldığını’ öne sürmektedir” dedi.

MÜLTECİLERİN YAŞAM HAKLARI RİSKE ATILIYOR

Geri gönderme uygulamasının sadece Suriyeli mültecilerle sınırlı olmadığına dikkat çeken Kerestecioğlu, “Türkiye genelindeki 24 geri gönderme merkezinde çok ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığı, göçmenlere işkence, ayrımcılık ve kötü muamele yapıldığı, dilekçelerin ve başvuruların kayda alınmadığı ve yanıtlanmadığı hem gazeteciler hem de bu alanda çalışma yürüten dernekler tarafından uzun süredir ifade edilmektedir. Türkiye, mültecilere “kucak açtığını” söyleyen bir ülkeyken, bugün insan hakları hukukunun temel ilkelerinden biri olan geri göndermeme ilkesi ihlal edilmekte ve Türkiye’ye sığınmış kişilerin yaşam hakları riske atılmaktadır” dedi.

Kerestecioğlu’nun, Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şunlar:

 • Göç İdaresi yetkilileri, sınır dışı edilenlerin ya ‘suça karışanlar’ ya da ‘gönüllülük belgesini’ imzalayanlar olduğunu ifade etmelerine rağmen, Suriyeli sığınmacılar bu belgenin kendilerine “zorla imzalatıldığını” öne sürmektedirler. Bu iddiaları incelediniz mi?
 • Başka şehirlerde yaşadığı tespit edilen göçmenler, kayıtlı oldukları şehre gönderilmek yerine neden sınır dışı edilmektedirler?
 • Türkiye, Suriyeli sığınmacılara “kucak açtığını” söyleyen bir ülkeyken bugün neden geri göndermeme ilkesi ihlal edilmekte ve Türkiye’ye sığınmış kişilerin yaşam hakkı riske atılmaktadır?
 • Sınır dışı edilen Suriyeli sığınmacılar Suriye’de nereye yerleştirilmektedir? Daha önce mayınlarla oluşturulan tampon bölgelerin şimdi insanlarla oluşturulduğu iddialarıyla ilgili düşünceleriniz nedir?
 • Türkiye’de ekonomik krizin kaynağının mülteciler olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu tip söylemlere ve ayrımcı tepkilere karşı bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?
 • İktidar partisi olarak daha önce ayrımcı söylemlere karşı bir duruş sergilemişken bugün başta Suriyeliler olmak üzere göçmenlere karşı ayrımcı söylem ve uygulamaları benimsemenizin partinizin son seçimlerde yaşadığı oy kaybıyla ilgisi bulunmakta mıdır?
 • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “AB ile Geri Kabul Antlaşması ve vize serbestisi aynı anda yürürlüğe girecek, Geri Kabul Anlaşması’nı askıya aldık”, İçişleri Bakanı Soylu’nun “Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa’daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz. Bunu net söylüyorum. İsterlerse deneyelim” sözleri birlikte değerlendirildiğinde, bir insan hakları konusu olması gereken göçmenlerin durumu, Avrupa Birliği ile iktisadi ve siyasi bir pazarlığın konusu haline mi getirilmiştir?
 • Bugüne kadar kaç göçmen sınır dışı edilmiştir? Kaçı geçici koruma statüsündeki kişilerdir? Geri gönderme merkezlerinde kaç göçmen bulunmaktadır?
 • İş bulamadıkları için zorunlu olarak büyükşehirlere giden göçmenlere neden kayıtlı oldukları şehirlerde iş imkanı yaratılmamakta ya da göçmenlerin büyük şehirlere planlı biçimde yerleşmeleri sağlanmamaktadır?
 • Geri gönderme merkezlerinde göçmenlere işkence, ayrımcılık ve kötü muamele yapıldığına ilişkin iddiaları incelediniz mi? Bu merkezlerle ilgili kaç soruşturma açılmış, kaç kişi ceza almıştır?
 • “Kucak açma”, “cezalandırma” ve“güvenlik” politikalarının dışında; şeffaf, hesap verebilir, kamuoyunun açık kaynaklar üzerinden bilgiye erişebildiği, bütçelerin, fonların, harcamaların takip edilebildiği bir göç politikası izlemeyi düşünüyor musunuz? (HABER MERKEZİ)

Kaynak: https://www.evrensel.net/haber/384102/kerestecioglu-suriyeliler-zorla-belge-imzalatilarak-geri-gonderiliyor

01.08.2019