Önder ÖNDEŞ

Avrupa Komisyonu, ‘Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı 2019’ raporunu yayımladı.

Rapora göre Türkiye, yaklaşık 8 milyon ile 0-5 yaş aralığında en fazla çocuğa sahip ülke. Bunun yanında raporda Avrupa’da ülkelerin çoğunda en azından bir yıllık ücretsiz erken çocukluk eğitimi ve bakımı hizmeti sağlandığı belirtiliyor. Ancak, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı Estonya, Hırvatistan ve Norveç gibi ülkelerde aileler, bu eğitimin tüm düzeyleri için maddi katkı sunmak zorunda. Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

0-5 yaş aralığında yaklaşık 8 milyon ile en fazla çocuğa sahip ülke Türkiye. Türkiye’yi 4 milyon 820 bin ile Birleşik Krallık takip ediyor. Fransa’da bu sayı 4 milyon 708 bin ve Almanya’da ise yaklaşık 4.5 milyon.

2017 verilerine göre Türkiye’de 4 yaş ve üzerinde erken çocukluk eğitimine katılım oranı yüzde 54.7. Bu Makedonya’nın ardından Avrupa’da en düşük oran. Fransa, Birleşik Krallık ve İrlanda’da tüm öğrenciler bu düzeyde eğitime katılıyor. 38 Avrupa ülkesinin ortalaması yüzde 95’i bulurken kıtanın gelişmiş ekonomilerde yüzde 90’nın altına inmiyor.

Türkiye, evde çocukluk eğitimi hizmeti bulunmayan 10 ülkeden biri. Bulgaristan, Yunanistan, Litvanya, Romanya, Arnavutluk gibi ağırlıklı Balkan ülkelerinde de böyle bir yöntem uygulanmıyor. İskandinav ülkeleri bu konuda öne çıkıyor.

Avrupa ülkelerinin çoğunda en azından bir yıllık ücretsiz erken çocukluk eğitimi ve bakımı hizmeti sağlanıyor. Ancak, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı Estonya, Hırvatistan ve Norveç gibi ülkelerde aileler, bu eğitimin tüm düzeyleri için maddi katkı sunmak zorunda. Bu ülkelerin bazılarında ek saatler için ücret de talep edilebiliyor. Kimilerinde ise yemekler ücretli. Öte yandan, Türkiye’de çocukların okul öncesi eğitimine katılımı için yeni bir girişim başlatıldı. Bu çerçevede, temmuz ayı başından itibaren iki ay süreyle, bugüne kadar hiç okula gitmemiş çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitimi verilmeye başlandı. Bu olanaktan Suriyeli göçmen ailelerin çocukları da yararlanacak.

4 YAŞ VE ÜZERİNDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE KATILIM ORANLARI

Avrupa Komisyonu raporu: 0-5 yaş grubu en çok Türkiye’de
Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/egitim/avrupa-komisyonu-raporu-0-5-yas-grubu-en-cok-turkiyede-41268902
10.07.2019