Bahşi: Suriyelilerden Alınmayan İlaç vb Katkı Payı Emeklilerden de Alınmasın
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK’un cevaplaması için emeklilerin maaşından kesilen ilaç katılım payı hakkında soru önergesi verdi.

Bahşi’nin soru önergesi şu şekilde;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Feridun BAHŞİ
Antalya Milletvekili

İlaç katılım payı emeklilerin hak ettikleri emekli maaşından%10 oranında kesilmektedir. Aynı halde emeklinin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocuğu, anne ve babasından da %10 oranında ilaç katılım payı alınmakta ve bunlardan alınan tutarlar da emeklinin maaşından kesilmektedir.
Açlık sınırının altında, yaşam mücadelesi veren emeklilerden alınan tüm katkı payları kaldırılmalı, özel hastanelerin uyguladığı muayene katkı payı v.s. uygulamalarına da son verilmelidir. Belli yaşın üzerinde olan emeklilerin, sık sık hastalanmaları, ciddi komplikasyonlarla karşılaşmasından daha doğal bir şey olamaz. Bu konuda özel sağlık kurumlarından ve hatta resmi sağlık kuruluşlarından katılım payı, reçete bedeli, ilaç farkı alınması insani bir uygulama değildir.
Bakanlık olarak katılım payı, reçete bedeli, ilaç farkı ‘nın SGK tarafından karşılanması konusunda ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

Kaynak: http://www.haberiniz.com.tr/politika/bahsi-suriyelilerden-alinmayan-ilac-vb-katki-payi-emeklilerden-de-alinmasin-464340h.html

06.02.2020