Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yeni projesi Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar için başlattığı tarımsal mesleki eğitim projesinin amacı Adana, Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Isparta’yı kapsayan beş ilde beş ilde mesleki eğitim alacak 900 kişinin sürdürülebilir iş imkanlarına kavuşmasını sağlamak. Finansmanı BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından sağlanan 1.7 milyon dolarlık projede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birincil yürütücü paydaş, FAO ise uygulayıcı kuruluş olarak yer alıyor. FAO Program Yetkilisi Sheikh Ahaduzzaman, “Türkiye’deki Suriye mülteci krizinin süresi ve boyutu açıkça gösteriyor ki Suriyeli mültecilerin ve onları ağırlayan ev sahibi toplulukların gıda güvenliğini ve geçim kaynaklarını iyileştirmek için sürdürülebilir bir yaklaşıma ihtiyaç var. FAO’nun bu mesleki eğitim girişimi; kalifiye işgücünü kullanmak için büyük bir potansiyele sahip olan tarımsal iş piyasasındaki istihdam fırsatlarını kolaylaştıracak.” diye konuştu.

Türkiye dünyada en fazla Suriyeli mülteci ağırlayan ülke. Türkiye’nin Suriye sınırına komşu Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğunlaşan Suriyeli mülteciler oldukça az geçim kaynağına sahip olmakla birlikte çoğunlukla insani yardımlarla geçiniyor, vasıfsız işçi olarak çalışıyor ya da geçimlerini sağlamak için zorlu mücadele yolları buluyor. Çok sayıda genç insan sınırlı iş becerileriyle düşük verimlilikte, düzensiz veya mevsimlik tarım işlerinde çalışıyor.

Mesleki eğitim yoluyla projeden üç grubun yararlanması bekleniyor: tarımsal üreticiler, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar. Proje, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklara istihdam yaratarak, hane halkı gelirlerini artırmayı, verimliliği ve tarımsal ürünlerin kalitesini yükseltmeyi, böylece bu topluluklar arasında sosyal uyumu geliştirmeyi amaçlıyor.

Ahaduzzaman “Tarım sektörü çeşitli nedenlerle Suriyeli mültecilerin iş gücünü kullanmak için bir başlangıç noktası. Bunun ilk ve en önde gelen sebebi, projenin gerçekleşeceği illerde tarım, yerel ekonomiye katkıda bulunmak için önemli bir role sahip. Özellikle de büyüyen ve ciddi bir yatırım çeken hayvancılık ve süt ürünleri sektörlerine kalifiye iş gücü gerekiyor. Özellikle projenin yürütüldüğü illerde buna ihtiyaç var.” dedi.

Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi ve Suriye’yle komşu olan tarım alanlarının birbirine benzer olması nedeniyle, birçok mültecinin tarımsal işletmelerde ve tarım alanlarında çalışma deneyimi var. Proje, daha önce tarım sektöründe çalışmayanlara ise sektör tarafından ihtiyaç duyulan beceriler kazanma fırsatı sağlıyor ve istihdam için tecrübe kazandırıyor.

Kısa süre önce başlayan ve Ekim ayına kadar sürecek mesleki eğitimler şu konulara yoğunlaşıyor: hayvancılık bakımı ve sürü güdümü; elma, üzüm, zeytin, antepfıstığı ve pamuk ekimi ve hasadı; biber, turunçgiller, nar hasadı ve hasat sonrası işleme; sera sebze yetiştiriciliği; sulama yönetimi, çiftlik yönetimi ve gıda hijyeni.

Eğiticilerin eğitimine yönelik bir dizi çalıştay ise geçtiğimiz hafta tamamlandı. Bunlar öğretimsel tasarım, etkili sunum teknikleri, yetişkinlerin öğrenme ilkeleri, eğitim değerlendirmesi, yaygın eğitim sorunlarını tespit etmek, mültecilerle iletişimde iyi uygulamalar, FAO’nun eğitimde yer verilen teknik konular üzerine bakış açısı ve eğitim müfredatının gözden geçirilmesinden oluştu.

Projenin farklı alanlarda altı ana uygulayıcı ortağı bulunmaktadır: Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İşletmecileri Derneği (AYMED), Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV), Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Şanlıurfa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Şanlıurfa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

kaynak: https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Haber/369/Fao-Suriyeli-Multeciler-Ve-Ev-Sahibi-Topluluklar-Icin-Tarimsal-Mesleki-Egitim-Projesi-Baslatiyor

18.08.2017