MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK iş birliğiyle Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında hayata geçirilen İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programının (İMEP) açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında, 14 bin 400 yeni çırak öğrenciye eğitimleri boyunca destek, 8 bin yetişkine meslek ve beceri kursu ve 5 bin çırak öğrenciye mesleki danışmanlık hizmeti verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) iş birliğiyle Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında hayata geçirilen ve Expertise France ile EDUSER tarafından yürütülen İMEP’in 16 Aralık’ta dijital ortamda resmi açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı FRIT Ofisi Koordinatörü Halil Afşarata programların bir an evvel hedef kitleye yansıtılmasının önemini vurgulayarak, Kovid-19 salgınının etkileri dikkate alınıp, mevcut programlarda uyarlamalar yapılmasının gerekliliğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu da insani krizlere yönelik kalkınma odaklı yaklaşımın, uzun vadeli planlama, yerel ortaklarla iş birliği ve somut projeler üzerinden, eğitim, sağlık, girişimcilik, sosyo-kültürel uyum gibi alanlarda yapılacak faaliyetlerle desteklenmesi durumunda başarıya ulaşabileceğini vurguladı.

Bakanlığın rutin faaliyetleri, Suriyeli öğrencileri de göz önüne alarak planlanması ve yürütmesi, onların doğrudan hedef alınarak, çeşitli projeler aracılığı ile eğitim alanındaki sorunlarının giderilmesi üzerine uzun süredir mesai yaptığını belirten Numanoğlu, örgün çıraklık eğitiminin herhangi bir nedenle eğitim sisteminin dışında kalmış gençlere, hem eğitimlerine devam etme hem de istihdamda yer alarak aile gelirine katkıda bulunma imkanı verdiğini kaydetti.

Suriyelilerin eğitim ve beceri düzeylerinin yetersizliğinin, işgücü piyasasında kayıtlı istihdama geçişlerindeki en büyük engel olduğuna dikkati çeken Numanoğlu, İMEP’in bu sorunlara etkili ve kapsayıcı bir cevap verebilmek hedefiyle uygulanan etkili ve kapsamlı bir program olduğunu vurguladı.

Numanoğlu, mülteci krizine ancak dayanışma, iş birliği ve ortak irade ile yanıt verilebileceğini ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Sekreter Vekili Çetin Demirkazık da Türkiye’nin 2023 vizyonunda belirlediği hedeflere ulaşabilmesindeki en temel unsurun, insan kaynağına yapılacak yatırım olduğunu vurgulayarak, nitelikli çıraklık ve mesleki eğitim için gerekli tüm kaynakları harekete geçirmek üzere TESK’in tüm alt teşkilatlarıyla birlikte hazır ve kararlı olduğunu aktardı.

Expertise France Barış, İstikrar ve Güvenlik Bölümü Başkanı Jerome Heitz de İMEP’in Türk ve Suriyeli genç ve yetişkinlerin ekonomik dayanıklılıklarını güçlendirmek noktasında önemi olduğunu ifade ederek, program sayesinde ilgili hedef grupların mesleki eğitim becerileri kazanacağını ve kayıtlı istihdamın bir parçası olacağını belirtti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu FRIT Bölümü Başkanı Libor Chlad da mesleki ve teknik eğitimin genç bireyler için iyi bir başlangıç niteliği taşıdığını, başarılı bir eğitim dönemi sonrasında yetişkinlerin de iş dünyası ile yeniden bağlarının kurulması için önemli bir araç olarak gördüklerini söyledi.

35 mesleki eğitim kurumun bünyesinde uygulanacak

30 milyon avro bütçesi ve 48 aylık uygulama süresiyle çıraklık ve mesleki eğitim alanında Türkiye’de uygulanan en kapsamlı program olan İMEP ile çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda mesleki beceri eğitimleri sağlayarak Türk vatandaşları ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdama erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Mersin’de gençlere ve yetişkinlere çıraklık ve mesleki eğitim sunan 35 mesleki eğitim kurumun bünyesinde uygulanacak programdan, 22 bin 400 Türk vatandaşı ve geçici koruma altındaki Suriyeli faydalanacak. Program çerçevesinde; 14 bin 400 yeni çırak öğrenciye eğitimleri boyunca destek, 8 bin yetişkine meslek ve beceri kursu ve 5 bin çırak öğrenciye mesleki danışmanlık hizmeti verilecek.

Program süresince verilecek eğitimler boyunca 36 bin 800 Türk vatandaşı ve geçici koruma altındaki Suriyeli katılımcı, eğitim ve iş ortamlarında sıklıkla bir araya gelecek, sosyal uyum becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler aracılığıyla birlikte öğrenme, fikir alışverişinde bulunma ve sosyalleşme imkanı elde edecek.

İMEP ile çıraklık eğitimi tanıtılarak, kayıt dışı işlerde çalışan ve çalışma riski olan çocukların çalışma hayatından eğitime yönlendirilmesi yoluyla çocuk işçiliğiyle mücadele edilmesi amaçlanıyor. İMEP kapsamında, Türk vatandaşı ve Suriyeli gençler ve yetişkinler için çıraklık ve mesleki eğitim alanında kurslar ve destekleyici faaliyetler yer alacak.

Eğitim araç-gereç temini desteği verilecek

Programın uygulanacağı illerdeki yerel kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler de gerçekleştirilecek. Bu amaçla İMEP kapsamında, 12 ilde faaliyet gösteren gençlere ve yetişkinlere çıraklık ve mesleki eğitim sunan 35 mesleki eğitim kurumuna yönelik personel ve rehber öğretmenlere psiko-sosyal destek eğitimi, çırak öğrenciler için öğle yemeği katkısı, küçük ölçekli yapı işleri ve eğitim araç-gereç temini desteği verilecek.

Ayrıca yerel mekanizmalarda görevli temsilcilere yönelik eğitim çalışmaları, Suriyeli genç ve yetişkinlere Türkçe konuşma ve dil eğitimi, kariyer becerileri kursları, İŞKUR’a kayıt, mevcut becerileri belgelendirme, iş kurma konularında danışmanlık ve destek hizmetleri sunulacak.

Program kapsamında, çırak öğrenci yetiştiren ve yetiştirebilecek olan esnaf-sanatkar işletmeleri başta olmak üzere, KOBİ’lere ve çocuklarına doğru şekilde rehberlik edebilmeleri için ailelere yönelik farkındalık çalışmaları da yapılacak.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/imep-ile-turk-vatandaslari-ve-gecici-koruma-altindaki-suriyelilerin-istihdama-erisimleri-kolaylasacak/2082285

20.12.2020