İstanbul’da Olgun Kabataş liderliğindeki insan kaçakçılığı şebekesine yönelik açılan davanın iddianamesinde bu suç trafiğinin tüm iskeleti çıkarıldı. İddianameye göre geçmişte Arapça bilen Türklerden oluşan yolcu başılar, emanet kasalar ve ara organizatörlerin tamamı artık Suriyeli ve yabancı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre iddianameye göre yurt dışına çıkarılacak insanları bulan ve onlarla parada anlaşan kişilere yolcu başı deniyor.

Kaçaklar yurt dışına çıkmak için yolcu başılarına ödeyeceği parayı ‘emanet kasa’ adı verilen güvenilir kişilere bırakıyor. Yurt dışına ayak basıldığı ve gidilecek ülkeye varıldığı an para el değiştiriyor. Ara organizatörler, kaçakları yurt dışına çıkacağı ülke içerisindeki noktaya ulaştırıyor. Dördüncü ve son evrede kaçak geçiş tamamlanıyor.

ARTIK SURİYELİLERİN ELİNDE

İddianameye göre geçmişte Arapça bilen Türklerden oluşan yolcu başılar, emanet kasalar ve ara organizatörlerin tamamı artık Suriyeli ve yabancı… İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 53 sanık, ‘suç örgütü üyeliği, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik’ savıyla yargılanıyor. İddianamede, insan kaçakçılığının dört kritik evresi anlatılıyor. Kaçakçılığın ilk evresini yolcu başılar oluşturuyor. Yurt dışına kaçırmak üzere yabancı uyruklu kişileri bulan, onlarla çıkış için parada anlaşan ve kaçırılacakları ana kadar konaklama imkanı sağlayan kişiler yolcu başı diye adlandırılıyor.

İddianamede, “Yolcu başılar geçmişte Arapça bilen Türk vatandaşlarıyken, günümüzde yoğunlukla yabancı uyruklu olan ve çoğunlukla Suriyelilerdir. Bunun en büyük nedeni ise yabancıların kendi ülke vatandaşlarına daha çok güvenmeleri, aynı dili konuştukları için daha iyi anlaşabilmeleridir” deniliyor. Suriye’deki kargaşadan ötürü yolcu başılar ve kaçakların kimliklerinin saptanamadığı belirtilerek, “Suriyelilerin kendi ülkelerindeki iç savaş nedeniyle kim olduğunun teyit edilmesinin mümkün olmadığı, her seferinde farklı kimlik beyanları ile ortada dolaşmaya devam ettikleri çok açıktır” deniliyor.

İKİNCİ AŞAMA: EMANET KASA

Kaçakçılığın ikinci aşamasına ‘Emanet Kasa’ adı veriliyor. Tamamı yabancı uyruklulardan oluşan emanet kasalar; yurt dışına kaçacak olanlarla yolcu başları arasında köprü işlevini görüyor. Kaçaklar çıkış için kişi başı 2000-2500 Euro’yu emanet kasalara bırakıyor. Çıkış işlemi tamamlandığı an emanet kasa, yolcu başına ödemeyi yapıyor. Çıkış tamamlanmadığı takdirde para kasada kalıyor ve bir sonraki çıkış için hazırlığa başlanıyor. Emanet kasa, çıkarılan her kişi şahıs başına para kazanıyor.

‘Ara Organizasyon’ adı verilen üçüncü evrede, anlaşma sağlandıktan ve para emanet kasaya teslim edildikten sonra kaçaklar, çıkış bölgesi diye tarif edilen sahil kesimine yönlendiriliyor. İddianamede, “Bu organizasyon artık yavaş yavaş el değiştirmektedir. Önceleri tamamen Türk vatandaşlarınca gerçekleştirilen organizasyon faaliyetleri yabancı uyruklu şahısların eline geçmiş durumdadır. Ancak halen bölgeyi ve yolları çok iyi bilmeyen yolcu başları, kısmen Türk uyruklu organizatörler ile çalışmaya devam ediyor” deniliyor.

Dördüncü evrede çıkış sağlanıyor. İnsan kaçakçılığı pastasında en büyük dilim olarak görülen çıkış organizatörleri çoğunlukla Türklerden oluşuyor.

ÜÇ YÖNTEM KULLANIYORLAR

Kaçakçılıkta üç yöntem kullanılıyor. İlk yöntemde, sahte pasaport ve oturum belgesi düzenlenerek, İstanbul’daki iki havalimanından uçağa bindirilen yolcular, vize kolaylığı sağlayan Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek’e indiriliyor. Yolcular bu ülkelerdeki işbirlikçiler eliyle Almanya’ya gönderiliyor. İkinci yöntemde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nden botlarla veya yürüyerek sınırdan geçirilenler Yunanistan ve Bulgaristan’a ulaştırılıyor. Üçüncü yöntemde ise kaçaklar bir firmada yönetici olarak gösterilip sahte banka cüzdanları temin edilerek, iş adamı kılığında Fransa ve İngiltere’ye sokuluyor.

kaynak: https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711011030827773-insan-kacakciligi-sebekesini-suriyeliler-yonetiyor/

01.11.2017