Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’de yaşayan 3.5 milyon Suriyeli mültecinin özel sektöre ve istihdama etkisini incelemek için çalışma başlattı. Projeyle Türk özel sektörünün mültecilere bakış açısının anlaşılması, Suriye krizinin ticarete etkisinin ortaya çıkarılması ve mültecilerin istihdamının artırılması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği’nin (AB) finansal desteğiyle Türkiye’de yerel kalkınmanın desteklenmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amacıyla, ‘Türkiye’de Dayanıklılık Projesi’ başlatıldı. Türkleri ve Suriyeli mültecileri ilgilendiren projeyle özel sektörün Suriye krizinin çözümünde nasıl bir rolünün olacağının ortaya çıkarılması, istihdamın arttırılması ve katma değerli ürünler üretilmesi amaçlanıyor. Proje için özel sektöre yönelik anket çalışması da başlatıldı.

SURİYELİ İLE ÇALIŞIR MISIN

Buna göre özel sektörün mültecilerin mesleki yeterlilikleri, eğitim düzeyleri, demografik bilgileri, mesleki becerileri, iş yapma olanakları, gelirleri, Türkiye’de üretilen ürünlerin Suriyelilere uygun olup olmadığı ortaya çıkarılacak. Çalışmayla yerel ve uluslararası kuruluşlar tarafından mültecilere yönelik düzenlenen ihaleler konusunda bilgiler de toplanacak. “Suriyelilerle çalışmak ister misiniz?” sorusunun yöneltildiği işverenlere, mültecilerle çalışmak isteme nedeni de soruldu. Suriyeli mültecilerle işbirliği yapmanın ihale fırsatlarından yararlanmak, işgücü ihtiyacını gidermek, Arapça konuşan pazarlara erişmek, memleketlerine döndüklerinde kullanabilecekleri becerileri kazanmak için bir fırsat olabileceğine de vurgu yapıldı. Proje kapsamında mültecilerin ulaşmak istediği ürün veya hizmetlerin de belirlenmesine çalışılacak.

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

Bu kapsamda 3.5 milyonluk bir müşteri kitlesinin tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi, mültecilerin yoğun olduğu şehirlere yönelik stratejiler geliştirilmesi sağlanacak. Çalışmayla işverenlerin kaç Suriyeli istihdam ettikleri ve bunun ne gibi avantajlar/dezavantajları olduğu belirlenecek. Çalışmada mülteci istihdamının Suriyelilerin toplumla bütünleşmesini sağlama açısından olumlu etkiler yaratacağı da vurgulandı. Araştırmada “Suriyeli mültecilerle iş ortaklığı kurmayı düşünür müsünüz?” gibi sorulara da yanıt arandı.

kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/ozel-sektorde-suriyeli-arastirmasi-41034613

29.11.2018