AREA Araştırma’nın siyasî gündeme dair Ekim ve Kasım aylarında yaptığı saha çalışmasına ilişkin bazı sonuçları paylaşmak istiyorum…

Sorulardan birisi “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklinde… En kalabalık kesimi ‘başarısız’ bulunlar oluşturuyor…

Deneklerin yüzde 41.1’i bu sistemi ‘başarısız’ buluyor… ‘Kısmen başarılı’ bulanların oranı yüzde 23.5… ‘Başarılı’ bulanların oranı ise yüzde yüzde 30.3… Yüzde 5.1’lik dilim ise fikir belirtmemiş…

***

Yukarıdaki kafa karışıklığını anlamaya çalışan soru “Sizce Türkiye’nin yönetim sistemi nasıl olmalıdır?”…

Bu soruya ankete katılanların yüzde 38.2’si ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ diye cevap vermiş… ‘Parlamenter Sistem’ diyenlerin oranı ise yüzde 48.6… Fikir belirtmeyen yüzde 12’yi hesaba kattığımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne desteğin ne kadar gerilediği ortaya çıkıyor…

Belli ki bu yeni sistem, ülkenin yükünü omuzlayamadı, daha pratik olacağı propaganda edilirken, yetkilerin tek elde toplanması sebebiyle daha hantal ve denetlenemeyen bir yapı doğdu… Meclis’in, hatta Bakanlıkların silikleşmesi sonucu halkla iletişim kanalları çok sağlıksız hâle geldi… Muhtemelen sonuçlar bu yansımaların eseri…

***

Anketin üzerinde durulması gereken bir başka yönü de Suriyeli göçmenlerle ilgili kısmı…

“Sizce Türkiye Suriye sorunun çözümü konusunda kiminle daha çok işbirliği hâlinde olmalıdır?” sorusuna verilen cevaplarda ilk sırayı yüzde 31.9’la Rusya alırken, ikinci sıraya yüzde 26.7’yle Esad yerleşiyor…

Bir başka soruda “İyi Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın ‘Suriyelilerin geçici sığınmacı kabul edilip tamamının ülkelerine geri dönmesi gerektiği’ açıklamalarına katılıyor musunuz?” deniliyor…

Soruya ‘evet’ diye cevap verenlerin oranı ‘hayır’a göre ezici… ‘Evet, ülkelerine geri dönsünler’ diyenlerin oranı yüzde 49.3… ‘Hayır, kalmalıdırlar’ diyenlerin oranı ise sadece yüzde 16.9… Böylesine büyük problem konusunda ‘fikir belirtmeyen’ yüzde 33.8’e de Allah akıl fikir versin!..

Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Suriyeli göçmenlerle ilgili Göç İdaresi’yle girdiği tartışmada kimin haklı olduğu da sorulmuş… Ümit Özdağ’ı haklı bulanlar yüzde 38.5’lik dilimi oluştururken, Göç İdaresi’ne hak verenler yüzde 12.4’te kalmış…

***

Açık uçlu olarak sorulan “Sizce Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?” sorusuna verilen farklı cevaplar var tabii… Ama bütün cevaplar içinde ‘Ekonomi/ hayat pahalılığı/ yoksulluk’ cevabını verenler yüzde 44.9’u yani neredeyse yarısını oluşturmuş…

Oranlara göre sıralama yapıldığında, ikinci sırayı ‘işsizlik’, üçüncü sırayı ise ‘Suriyeli göçmenler’ almış… Ardından ‘PKK/terör’, ‘Eğitim sistemi/ eğitimsizlik’, ‘Hükümetin kötü yönetimi’, ‘Adalet/ hukuk sistemindeki eksiklikler’, ‘Dış politika yönetimi’, ‘Yolsuzluk/ hırsızlık’ sıralanmış…

***

Halkın hükümeti en fazla başarılı bulduğu alanlar, bu ankete göre ‘Terörle mücadele’ ve ‘Sağlık politikası’‘Terörle mücadele’yi ‘başarılı’ bulanların oranı yüzde 56.7… ‘Sağlık politikası’‘başarılı’ bulanların oranı ise 50.2…

Hükümet adına en karamsa tablo ekonomiyle ilgili… ‘Ekonomi tablosu’nu ‘başarısız’ bulanlar yüzde 76.5’e yükselmiş durumda… ‘İstihdam / işsizlikle mücadele’ konusunda da yüzde 74.7’lik kesime hükümeti ‘başarısız’ buluyor… Onları takip eden ise ‘Tarım ve hayvancılık politikası’… Deneklerin yüzde 70.5 bu alandaki sıkıntıyı dışa vuruyor…

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/sayilar-parlamenter-sistemi-ariyor-54097yy.htm

02.12.2019