TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü uyruklara göre evlenme istatistiklerini değerlendirdi.

Açıklamada 2020 yılında Türkiye’de evlenen 487 bin 270 çiftten 18 bin 909’unda gelinin yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.  Gelinin uyruğuna göre Suriyelilerin, damadın uyruğuna göre ise Almanların ilk sırada olduğu bildirildi.

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı gelinlerin sayısı 2020 yılında 18 bin 909 olup toplam gelinlerin yüzde3,9’unu oluştururken yabancı damatların sayısı 3 bin 828 olup toplam damatların yüzde 0,8’ini oluşturdu.

Suriyeli gelinler ilk sırada 

Yabancı gelinlerin sayısı 2020 yılında 18 bin 909 olup toplam gelinlerin yüzde3,9’unu oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde14,8 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde10,5 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde9,4 ile Alman gelinler izledi.

Damatlarda Almanlar ilk sırada 

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 487 bin 270 çiftten 3 bin 828’inde damadın yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.   Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 27,6 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde19,2 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,6 ile Avusturyalı damatlar izledi.

Evlenme yaşı büyüdü

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Türkiye genelinde ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,8 yaş olarak gerçekleşti.  Ortalama ilk evlenme yaş farkı, Gaziantep’te 3,2, Adıyaman’da 3,1 ve Kilis’te 3,2 oldu. Gaziantep’te ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 26,5 iken kadınlarda 23,2 oldu. Adıyaman’da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,9, kadınlarda 24,8 oldu. Kilis’te ise ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 26,3, kadınlarda 23,1 olarak gerçekleşti.

Kaynak: https://www.gaziantep27.net/suriyeli-gelinler-ilk-sirada-547221h.htm

11.03.2021