TCMB’nin Çalışma Tebliğinden:

“Göç şokunun sonucunda, var olan firmalar büyümüş ve yeni firmalar kurulmuştur”

“Miktarsal olarak, göçmen-yerli halk oranındaki yüzde 10’luk artış, ortalama firma satışını yüzde 4 ve kayıtlı firma sayısını yüzde 5 artırmaktadır”

“Yeni kurulan firmalar küçük firmalardır ve buna bağlı olarak piyasaya yoğunlaşması azalmıştır”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Çalışma Tebliğleri” çalışmasında, Suriyeli göç şokunun sonucunda, var olan firmaların büyüdüğü ve yeni firmaların kurulduğu belirtilerek, “Miktarsal olarak, göçmen-yerli halk oranındaki yüzde 10’luk artış, ortalama firma satışını yüzde 4 ve kayıtlı firma sayısını yüzde 5 artırmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Bankanın internet sitesinde “Çalışma Tebliğleri” bölümünde “Suriyeli Göçünün Firma Performansı ve Piyasa Yapısı Üzerine Etkileri” konulu bir çalışma yayımlandı.

Türkiye’deki tüm firmalara dair idari kayıt verileri kullanılarak Suriyeli göçünün firma performansı ve piyasa yapısı üzerine etkisinin analiz edildiği çalışmada, göç şokunun sonucunda, var olan firmaların büyüdüğü ve yeni firmaların kurulduğu belirtildi.

Çalışmada, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Miktarsal olarak, göçmen-yerli halk oranındaki yüzde 10’luk artış, ortalama firma satışını yüzde 4 ve kayıtlı firma sayısını yüzde 5 artırmaktadır. Yeni kurulan firmalar küçük firmalardır ve buna bağlı olarak piyasaya yoğunlaşması azalmıştır. Yaşanan göç sonucunda ihracat yapma olasılığı ve ihraç edilen ürün çeşitliliği artmıştır.

İhracat fiyatlarında gözlemlenen düşüş, ihracattaki artışın bölgedeki firmaların rekabetçiliğinde bir artış ile açıklanabileceğini göstermektedir.

Çalışmada ayrıca ihracatçı firmalar özelinde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerine ihracat ve ürün çeşitliliğinde, AB ülkelerine kıyasla daha fazla artış bulunmuş ancak ihraç edilen ürün fiyatlarının her iki bölge için de benzer değiştiği görülmüştür. Bu da maliyet avantajından ziyade ağ etkisinin varlığı işaret etmektedir.”

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/suriyeli-gocunun-firma-performansi-ve-piyasa-yapisi-uzerine-etkisi-analiz-edildi/2135256

05.02.2021