HACETTEPE Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından hazırlanan ‘2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na göre, Türkiye’de bulunan 25-49 yaşlarındaki Suriyeli sığınmacı kadınların yüzde 38’i 18 yaşına kadar, yüzde 55’i 20 yaşına kadar, yüzde 12’si ise 15 yaşından önce evlendiriliyor.

HACETTEPE Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından hazırlanan ‘2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na göre, Türkiye’de bulunan 25-49 yaşlarındaki Suriyeli sığınmacı kadınların yüzde 38’i 18 yaşına kadar, yüzde 55’i 20 yaşına kadar, yüzde 12’si ise 15 yaşından önce evlendiriliyor.

TÜBİTAK’ın mali desteğiyle hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın çalışmalarına ışık tutacak. 1993 yılından bu yana yapılan 6’ncı nüfus ve sağlık araştırması olma özelliği taşıyan raporda Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılar için ilk kez toplanan hanehalkı düzeyinde demografik ve sağlık göstergeleri yer aldı. Araştırma kapsamında Türkiye genelini temsil eden bir örneklemde bin 826 Suriyeli göçmen hanehalkında, yaşları 15 ile 49 arasında değişen 2 bin 216 kadınla görüşüldü.

YÜZDE 40’NIN EĞİTİMİ YOK

Rapora göre, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için ortalama hane halkı büyüklüğü 6 kişi. Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 45’inin 15 yaş altı olduğunun belirtildiği raporda, 65 yaş üstü kişilerin ise bu nüfusun yüzde 2’sini oluşturduğu bilgisi yer aldı. Araştırmaya göre, 6 yaş üzeri Suriyeli sığınmacı erkeklerin yüzde 35’inin eğitimi yok ya da ilkokulu bitirmemiş, yüzde 38’i ilkokul, yüzde 15’i ortaokul, yüzde 11’i ise lise ve üzeri eğitime sahip. Bu oran kadınlarda eğitimi olmayan ya da ilkokulu bitirmemiş yüzde 40, ilkokul mezunu yüzde 37, ortaokul mezunu yüzde 13, lise ve üzeri yüzde 9 olarak belirlenmiş.

ORTALAMA 5,3 ÇOCUK

Raporda, toplam doğurganlık hızına ilişkin veriler de şer aldı. Rapora göre, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı kadın, ortalama 5,3 çocuk doğuruyor. 20-24 yaş arasında doğurganlık hızının en yüksek olduğu belirlenirken, doğurganlık hızının eğitimi olmayan veya ilkokulu bitirmemiş kadınlarda daha yüksek olduğu kaydedildi. En düşük doğurganlık hızı ise lise veya üzeri eğitime sahip kadınlarda gözlemlendi. 15-19 yaş arasındaki kadınların yüzde 39’unun halihazırda çocuk sahibi olduğu ya da ilk çocuklarına gebe oldukları bilgisi de raporda yer aldı. Öte yandan, Türkiye’de bulunan 25-49 yaşlarındaki Suriyeli sığınmacı kadınların yüzde 38’i 18 yaşına kadar, yüzde 55’i 20 yaşına kadar, yüzde 12’si ise 15 yaşından önce evlendiriliyor.

5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN YÜZDE 17’Sİ BODUR

Araştırma örneklemine göre 5 yaş altı çocukların yüzde 17’si bodur ya da yaşıtlarına göre çok kısa. Raporda bodurluk durumu hakkında, “Bu kronik kötü beslenmeyi işaret etmektedir” değerlendirilmesinde bulunuldu. 12-23 aylık çocukların yüzde 60’ı yaşına uygun tüm aşıları olurken, okuryazarlık, sayısal beceri, fiziksel, sosyal, duygusal öğrenme alanlarının en az üçünde normal gelişim gösteren çocuk oranı yüzde 75.

İŞ GÜCÜNE KATILIM YÜZDE 8

Kadınların çalışma durumu başlığına göre, araştırmadan önceki son 12 ay içinde 15-49 yaş grubundaki evli Suriyeli kadınların sadece yüzde 8’i çalışıyor. Suriyeli kadınların fiziksel şiddete yönelik tutumları da raporda yer aldı. Rapora göre Suriyeli kadınların yüzde 7’si yemek yapma, eşinden habersiz dışarıya çıkma, eşiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddetme gibi nedenlerle erkeklerin eşlerine şiddet uygulamasını doğru buluyor.

Kaynak: https://www.haberler.com/suriyeli-kadinlarin-yuzde-12-si-15-yasindan-once-12596160-haberi/
08.11.2019