Ara dönem karne alacak olan Suriyeli öğrencilerin en büyük sorununun dil olduğunu belirten Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez, bu çocukların Türk öğrenciyle aynı eğitime tabi tutulduklarını ve bu durum eğitim ve sosyalleşmelerini olumsuz etkilediğini söyledi.


Suriyeliler’in 2011’de Türkiye’ye göç etmeye başlamalarıyla birlikte, ülke tarihinin en büyük göçünü yaşıyor ve Suriyeliler’in yüzde 47’si 0-18 yaş aralığında bulunuyor. 5-18 Yaş aralığındakilerin sayısı ise 1 milyon 128 bin 503. Göç İdaresi’nin Aralık 2019 verilerine göre, en çok Suriyeli barındıran şehirler İstanbul ve Gaziantep. Kentte resmi olmayan verilere göre 1 milyon civarında Suriyeli var.

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Gaziantep’te de Suriyeliler’in yaşadıkları diğer sorunlarının yanı sıra çocukların eğitim sorunu da devam ediyor. Ara dönemde karne alacak olan Suriyeli çocukların ne tür sorunlar yaşadıklarını Eğitim Emekçiler Sendikası(Eğitim-Sen) Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez ile konuştuk. Ersönmez, Suriyeli öğrencilerin en büyük sorununun dil olduğunu ve Türkiye’deki çocuklarla aynı koşullarda eğitime tabi tutuldukları için uyum sorunu yaşadıklarını belirtti.

‘Suriyeli çocuklar, Türkiyeli öğrencilerleaynı statüde kabul edildiler’

Gaziantep’te geçen yılki verilere baktığımızda, eğitim sürecinde olması gereken 127 bin civarında öğrencinin, yalnızca 67 bininin eğitim hakkından faydalanabildiğini belirten Ersönmez, “Suriyeli öğrencilerin tümü eğitim hakkından faydalanamıyor. Zaten OECD ve Türkiye sıralamasında geride olan Gaziantep’in eğitim durumu daha da gerileme sürecine girdi. Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Suriyeli öğrencilerle birlikte ciddi bir artış oldu” dedi.

5 -18 yaş aralığındaki Suriyeli çocukların örgün eğitimde yer almadıkları bilgisini veren Ersönmez, “Devasa bir eğitim ordusu olan Suriyeli çocukların eğitimi ile ilgili olarak ciddi, uzun vadeli ve gerekli alt yapı planlaması yapılmadan, bu çocukların Türkiye’deki çocuklarla aynı koşullarda bir anda eğitim sistemine dâhil edildiklerini görüyoruz. Suriyeli çocuklar kendi dil, kültür ve sosyal alt yapılarına göre değil, Türkiyeli öğrencilerle aynı statüde kabul edildiler. Yani Suriyeli çocuklar, kendi ana dillerinde, kendi kültür, tarih ve sosyal değerleriyle değil, Türkiyeli çocuklar gibi kabul edilerek eğitim sürecine girdi. Bu durum hem sınıf mevcutlarını, hem de öğretmenlerin yükünü artırdı, öğretmenlerin verimini olumsuz etkiledi. Okul ve sınıflarda uyumsuzluğa neden oldu” ifadelerinde bulundu.

‘Eğitimdeki verim ve nitelikana dilde eğitimle mümkündür’

Suriyeli öğrencilerin Türkçeyi öğrenirken, kendi anadillerinde eğitim görmelerini sağlayacak bir alt yapının oluşturulması gerektiğini belirten Ersönmez, “Sınıflarda ortaya çıkan dil farklılıkları, sosyo-kültürel farlılıklar hem Suriyeli çocukların, hem de Türkiyeli çocukların eğitim sürecinde geriye vuruşa neden oldu. Türkçe bilmeyen her aşamadaki Suriyeli öğrenciler, kendi dillerinde değil, Türkçe eğitim görmek zorunda kalmakta. Biz biliyoruz ki eğitimdeki verim, kalite, nitelik ancak her çocuğun kendi anadilinde eğitimi gerçekleştirmesiyle mümkündür. Burada yapılması gereken Suriyeli öğrencilerin Türkiye’nin resmi dili Türkçeyi de öğrenecekleri, aynı zamanda kendi dillerinde eğitim alma haklarını sağlayacak entegrasyonda alt yapının oluşturulması ve kendi kültür, tarihlerini de koruyacakları bir eğitim modeline geçilmesidir” şeklinde konuştu.

‘Suriyeli çocuklar, bireysel çabalarıyla dilöğrenerek entegrasyon sağlamaya çalışıyor’

Suriyeli öğrencilerin eğitimlerinde önceki dönemde yaşanan sorunların halen devam ettiğine değinen Ersönmez, “Suriyeli öğrenciler, ara dönemde Türkiyeli öğrencilerle birlikte karne alacaklar. Genel anlamda ara sınıf öğrencilerin kendi bireysel çabalarıyla dil öğrenerek eğitime entegrasyonu sağlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu öğrenciler, dili aşamalı öğrenmeye çalışırken, kelime hazineleri ve kültürel farklılıkları derslerde belli bir seviye gelmelerinin önünde ciddi engeller oluşturuyor. Yine ara sınıflar, belli bir aşamada olan eğitime dahil edildiklerinde geçmiş eğitim aşamalarından mahrum oldukları için ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Şöyle tarif etmek gerekirse 6.sınıftaki bir Suriyeli öğrenci Türkiye’deki 5 yıllık eğitimi almadan 6.sınıftan başlamaktadır. Eğitimde alt yapı, önceki dönem ve aşamaları tamamlanmadığından gerekli düzey ve hedefi yakalamak mümkün olmamaktadır” dedi.

Kaynak: http://www.gaziantepsabah.com/suriyeli-ogrencilerin-egitim-ve-sosyallesmede-uyum-sorunu-var.html

19.01.2020