Türkiye’de vatandaşların Suriyeli sığınmacılara bakışıyla ilgili yapılan bir araştırmada dikkat çeken sonuçlar çıktı. Vatandaşların yüzde 56,7’si sığınmacıları bir sorun olarak görüyor.

 

Yeniden Aydınlanma Derneği’nin Türkiye genelinde bin 802 kişiye anket yaparak hazırladığı Suriyeli sığınmacı araştırmasından dikkat çeken sonuçlar çıktı. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini belirtirken, büyük bir çoğunluk da Türkiye’deki ekonomik sorunların kaynağının Suriyeli sığınmacılar olduğunu söylüyor.

Yeniden Aydınlanma Derneği, vatandaşların Suriyeli sığınmacılarla ilgili fikirlerini ölçmek için bir araştırma yaptı. Türkiye genelinde bin 802 kişiye anket yaparak bir ayda yapılan çalışmaya göre, katılımcıların  yüzde 56,7’si sığınmacıların Türkiye’de bir sorun olduğunu düşünürken, yüzde 21,9’u ise sığınmacı sorununun giderek büyüdüğünü düşünüyor. Öte yandan ankete katılanların sadece yüzde 1,8’i sığınmacıları bir sorun olarak görmüyor.

VATANDAŞLAR SIĞINMACILARA YARDIMLARIN HEMEN KESİLMESİ GÖRÜŞÜNDE

Suriyeli sığınmacılarla ilgili yapılan araştırmada, sığınmacılara yapılan yardımların hemen kesilmesini düşünenlerin oranının yüzde 40,2 olduğu görülürken, ‘Daha ne kadar yardım yapılacak’ diyenler yüzde 23 ve ‘Kendi vatandaşlarımıza yardım yapılmalı’ diyenlerin oranı ise yüzde 18,5 oldu.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir başka tartışma konusu olan sığınmacıların Türk okullarında okumasıyla ilgili anketten çıkan sonuca göre, katılımcıların yüzde 55,9’u sığınmacıların kesinlikle okullara alınmaması gerektiğini düşünürken, yüzde 25,4’ü ise sınavsız alınmaması yönünde görüş bildirdi.

SIĞINMACI SORUNUNUN GERİ PLANINDA NE VAR?

Yeniden Aydınlanma Derneği’nin yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 22,7’si sığınmacı sorununun arka planında Türkiye’nin istikrarsızlaştırılması olduğunu düşünürken, yüzde 19’u demografik yapıyı zayıflatmak ve yüzde 18,2’lik kesim ise Suriye’de terör örgütü PKK’ya alan açmak olduğunu düşüyor.

Yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 45,3’ü Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgeye nakledilmesini isterken, yüzde 38,3’ü ise sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini düşünüyor.

Öte yandan, araştırmaya katılanların yüzde 34,7’si ekonomideki kötü gidişi Suriyeli sığınmacılara bağlarken, yüzde 33,6’sı ise ekonominin kötü yönetildiği yönünde görüş bildirdi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/suriyeli-siginmaci-arastirmasindan-dikkat-ceken-sonuclar-253328h.htm

22.10.2019