Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) yeni yayınladığı ‘Göçmenler, Yerinden Olma ve Eğitim’ raporuna göre ülkeler, son yıllarda mülteci çocuklar için büyük adımlar atıyor. Müfredatlarda çok kültürlülüğe daha fazla yer veriliyor, bütçeden ayrılan pay arttırılıyor. Ancak kaliteli öğretmen ihtiyacı da büyüyor. Raporda, Türkiye’de okul çağındaki 1 milyon Suriyeli çocuk için ek 80 bin öğretmenin istihdam edilmesi gerektiği belirtiliyor.

İLKOKULDA ORAN ÇOK ARTTI
Rapora göre, Suriyeli mültecilerin yüzde 93’ü kamplar dışında yaşıyor. Ülkede Suriyeli çocuklara geçici eğitim merkezlerinin takibiyle verilen paralel eğitimle özellikle ilkokulda okullaşma oranı arttı. 2014’te yüzde 25’lik oran 2017’de yüzde 83’e kadar yükseldi. Ancak ortaöğretimde bu artış çok daha az. Aynı yıllar içinde yüzde 16’lık oran yüzde 22’ye çıkarılabildi.

Birçok ülke, göçmen öğrencilere kamu kaynaklarını kullanarak, ulusal eğitim sisteminden farklı olarak tasarlanan ‘paralel eğitim’ veriyor. Ancak bu sistem mali zorluklar, kaliteli öğretmen ve değerlendirme eksiklikleri nedeniyle sekteye uğrayabiliyor. Avrupa’da öğretmenler, göçmen öğrencilerin sınıflara entegre olmasında önemli problemlerle karşılaşıyor. Ayrıca Türkiye gibi yoğun göç alan ülkelerde de nitelikli öğretmen sıkıntısı yaşanıyor. Almanya’da ek 42 bin öğretmene ihtiyaç var.

kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/egitim/suriyeliler-icin-ek-80-bin-ogretmene-ihtiyac-var-41026873

22.11.2018