Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, Suriyelilerin hukuksuz olarak Suriye’ye sınır dışı edildikleri iddiasının gerçeği yansıtmadığı, gönüllü geri dönüşlerin uluslararası hukuka uygun olarak sağlandığı bildirildi.

'Suriyeliler zorla gönderiliyor' iddialarına açıklama
Genel Müdürlükten, Uluslararası Af Örgütünün “Suriyelilerin hukuka aykırı olarak sınır dışı edildiği iddiası”na ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Geri göndermenin hangi durumlarda uygulanamayacağına ilişkin yasağı içeren “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nun ilgili maddesi hatırlatılan açıklamada, “Bu kapsamda geri göndermeme ilkesine tamamen uyulmakta, Suriyelilerin hukuksuz olarak Suriye’ye sınır dışı edildikleri iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadesine yer verildi.

Türkiye’nin her zaman ülkesine sığınanlara kapılarını açarak koruma sağladığı ve bu kişilerin tüm temel hak ve hizmetlerden ayrım gözetmeksizin faydalanmalarına olanak verildiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“17 Ekim 2019 tarihi itibarıyla ülkemizde yaklaşık 4 milyon sığınmacı bulunmaktadır. Bunların 3 milyon 674 bin 588’ini geçici koruma altında bulunan Suriyeliler oluşturmaktadır. Ancak Türkiye’nin uyguladığı politikalara adil olmayan eleştiriler getirilmesi bugüne kadar sarf edilen çabayı ve özveriyi gölgede bırakmakta ve bu alanda neredeyse tek başına mücadele eden Türkiye’ye hiçbir yapıcı katkı sağlamamaktadır. Ayrıca Avrupa ve Afrika’daki bazı ülkelerde yabancıların, insani olmayan koşullara sahip barınma merkezlerinde tutulmaları ve şiddete maruz bırakılmaları gibi uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalar varken dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkemize karşı yöneltilen ithamların büyük bir haksızlık olduğu değerlendirilmektedir. Gönüllü geri dönüş kapsamında ülkemizden çıkışı gerçekleştirilen Suriyelilerin geçici korumaları ‘Gönüllü Geri Dönüş’ sebebiyle sonlandırılmakta ve geri dönüşler uluslararası hukuka uygun olarak sağlanmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar toplam 364 bin 663 kişi gönüllü olarak geri dönmüştür.”

Açıklamada, Suriyeli yabancıların, gönüllü geri dönüşlerinde suistimal ve keyfiliğin önlenmesi amacıyla düzenlenen “Gönüllü Geri Dönüş İstek Formu“nun Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi, onun bulunmaması durumunda Kızılay yetkilisi, onun da bulunmaması halinde valiliklerce uygun görülen sivil toplum kuruluşu temsilcisi veya valilik İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu görevlisi tarafından imzalandığı belirtildi.

Konuya ilişkin yayınlanan raporların Türkiye tarafından her zaman dikkate alındığı kaydedilen açıklamada, bu raporlarda ele alınan hususların, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası alandaki çabaya da katkı sağladığı ancak raporlarda yöneltilen iddialara cevaben verilen katkıların dikkate alınmamasının üzüntüyle karşılandığı vurgulandı.

Kaynak: https://m.timeturk.com/suriyeliler-zorla-gonderiliyor-iddialarina-aciklama/haber-1263096

26.10.2019