Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile Toprak Mahsülleri ofisi yüz binlerce ton gıdayı Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için hibe edecek. Suriye’deki dağıtımın Kızılay ve AFAD tarafından yapılacağı belirtilirken, nakliye bedeli AFAD’ın ödeneklerinden karşılanacak.

Türkiye’de yaşayan yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacı için harcanan 40 milyar doların üzerindeki para tartışma konusu olmaya devam ederken, Resmi Gazete’de yayınlanan yeni bir düzenleme dikkat çekti.

Buna göre, Toprak Mahsülleri ofisi Suriye’de yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmak üzere binlerce ton gıdayı hibe etmekle görevlendirildi. Suriye’de dağıtımı ise Kızılay ve AFAD yapacak. Nakliye ve dağıtım bedeli ise AFAD’ın ödeneklerinden karşılanacak.

Suriye’de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün Görevlendirilmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Cumhurbaşkanı tarafından alınan karara göre,Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, Suriye’de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı unu ve toplamda 10 bin tona kadar yeşil mercimek ile nohutu hibe ile görevlendirildi.

TMO’nun temin edeceği un, yeşil mercimek ve nohut, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından TMO’ya yapılacak bildirim üzerine Türk Kızılay’ı ve AFAD’a teslim edilecek. Söz konusu nakliye ve dağıtım bedel AFAD’ın ödeneklerinden karşılanacak.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/tmo-yuz-binlerce-ton-gidayi-suriyeliler-icin-hibe-edecek-255299h.htm

07.11.2019