Türk-İş : Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ekonomik durumdan memnun

Türk-İş, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılar arasında bir anket gerçekleştirdi.

“Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılar ve kayıt dışı göçmenler” başlıklı anket çalışmasında ülkede yaşayan Suriyelilerin yüzde 40’ının ülkedeki ekonomik durumdan memnun olduğu tespit edildi.

Araştırmada sığınmacılara; ‘yiyecek, içecek, barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarınızı ne ölçüde karşılayabiliyorsunuz’ sorusu soruldu. Soruya ankete katılanların yüzde 39.9’u ‘normal durumdayız’ yanıtını verirken yüzde 36.9’u ‘zor geçiniyoruz’ seçeneğini işaretledi.

Yüzde 12.7’sinin yanıtı ‘rahat karşılıyoruz-iyiyiz’ olurken, yüzde 9.7’sinin yanıtı da ‘geçinemiyoruz’ oldu.

Ankette yer alan diğer bir soru ise, ‘Ayda kaç liraya geçiniyorsunuz, yani hanenizde yaşayanların toplam aylık harcaması ne kadar?’ sorusu oldu.

Bu soruya ankete katılanların yüzde 20.6’sı ‘1000 lira ve altı’ yanıtını verirken, yüzde 40.7’si ‘2 bin lira’ seçeneğini işaretledi.

Aylık harcaması ‘2 bin 1 lira – 3 bin lira’ arasında olanların oranı yüzde 20.1, ‘3 bin 1 lira – 4 bin lira’ arasında olanların oranı yüzde 6.9, ‘4 bin 1 lira ve üstü’ olanların yüzde 4.9 oldu.

Katılımcıların yüzde 6.7’si ise soruya yanıt vermedi.

Kaynak: http://www.haberiniz.com.tr/gundem/turk-is-turkiyede-yasayan-suriyeliler-ekonomik-durumdan-memnun-464259h.html

03.02.2020