Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri Batalla, “Türkiye’deki mültecilerin yüzde 94’ü kamplarda değil toplumun içerisinde, şehirlerde. Bu nedenle yerelde belediye yönetimlerinin yetkilerinin güçlendirilmesi çok önemli.” dedi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council’in, Limak Holding’in desteğiyle hazırladığı “Suriyeli Mültecilerle Uzun Vadeli Bir Dayanışma Yolunda, Türkiye’nin Tutumu ve Zorluklar” başlıklı raporda, Türkiye’nin ülkeye sığınan Suriyeliler için yaptığı çalışmalar, Suriyelilerin topluma entegrasyonu, STK ve belediyelerin bu alandaki rolü ve yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri yer aldı.

AP Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla ile Amerika Penn State Harrisburg Üniversitesi Halkla İlişkiler Okulu Siyaset Bilimi Profesörü Juliette Tolay, hazırladıkları raporu AA muhabirine değerlendirdi.

Laura Batalla, Türkiye’nin, ülkeye sığınan Suriyeliler için gösterdiği çabanın, diğer ülkelerce yeterince görülmediğini söyledi.Batalla, mültecilerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve topluma uyum sağlamalarında sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin önemini vurguladı.

“Suriyeli Mültecilerle Uzun Vadeli Bir Dayanışma Yolunda, Türkiye’nin Tutumu ve Zorluklar” başlıklı raporda, AFAD, Türk Kızılayı, Gaziantep Belediyesi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi yerel, ulusal, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin mülteci sorununu ele alma çabalarını örnek olarak incelediklerini ifade eden Batalla, şöyle konuştu:

“Daha bilinçli ve operasyonel bir strateji geliştirmek için çok yönlü yaklaşımın öneminin altını çizmek için en üst düzey siyasi liderlikten ulusal, uluslararası düzeylere ve yerel aktörlere kadar inerek ikili diyalogların sahadaki etkisini analiz ettik ve uzun yıllar konuşulacak bulgulara eriştik. Türkiye’deki mültecilerin yüzde 94’ü kamplarda değil, toplumun içerisinde şehirlerde, hatta büyük çoğunluğu Türkiye’nin metropolü İstanbul’da yaşıyor. Bu nedenle yerelde belediye yönetimlerinin yetkilerinin güçlendirilmesi çok önemli.

Mültecilerle günlük mücadelelerinde yakın çalışan aktör olarak belediyelerin büyük bir potansiyeli var. Ancak yerel sorunlara yerel çözümler geliştirmek ve diğer belediyelerin çalışmalarıyla tutarlı bir şekilde hareket etmek için daha çok yasal ve mali güce sahip olmaları gerekiyor. Hükümetlerden gelecek bütçe tahsisleri ile ilgili olarak en önemli adımlardan biri Suriyeli mültecilerin sayısını hesaba katmak olacaktır. Entegrasyon ve yerel iş birliği her zaman birbiri ile ilişkilidir ve entegrasyonun yerel düzeyde yapılması tüm ülkelerin işlerini daha da kolaylaştırılabilir.”

“Zorluklara rağmen mültecilerin yükünü Türkiye taşıyor”

Amerika Penn State Harrisburg Üniversitesi Halkla İlişkiler Okulu Siyaset Bilimi Profesörü Juliette Tolay da raporda Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye geliş süreçleri ve Türk makamlarının mültecilere yönelik sunduğu önerilerin ele alındığını belirtti.

Tolay, sürecin üç aşamalı olduğunu vurgulayarak, “Bu sürecin ilki 2011, mültecileri karşılama, insani yaklaşım, ikincisi 2012-2014 açık kapı politikası, kamplar ve geçici korumaya dayalı bir politikanın hazırlanması ve üçüncüsü ise 2015’ten günümüze, uzun vadeli anlaşma ve yabancıların zorluklarına yanıt verme politikalarıdır. “dedi.

Tolay, “Türkiye, tüm zorluklara rağmen mültecilerin yükünü taşıyor. Mültecilere ev sahipliği yapmak konusunda hala birçok zorluk ve sorun var. Ancak Türkiye, mülteci sorununu hedeflerine ulaşmasını teşvik edecek destek girişimleriyle aşabilme kapasitesine sahip.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin mülteciler konusundaki çabalarını tüm dünyaya duyurmak için daha etkin bir kamu diplomasisinin gerektiğini de vurgulayan Tolay, “Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yönelik politikalarının neler olduğunu anlatmak ve ülke içerisinde mültecilere karşı dayanışmayı artırmak için mültecilerin Türkiye’nin topluma ve ekonomiye olumlu katkıları hususunda daha iyi bir açıklamaya ihtiyaç var. Bu hükümetler kadar topluma da düşen bir görevdir. Çünkü, çalışmalarımız sonucunda görünen o ki mülteciler, Türk toplumun bir parçası oldular ve öyle kalmaya devam edecekler.” diye konuştu.

kaynak: https://www.memurlar.net/haber/783066/turkiye-tum-zorluklara-ragmen-multecilerin-yukunu-tasiyor.html

17.10.2018