Uluslararası Af Örgütü: Yunanistan ülkeye girmeye çalışan mültecilere karşı insanlık dışı tedbirler alıyor
Kaynak: http://www.haberiniz.com.tr/dunya/uluslararasi-af-orgutu-yunanistan-ulkeye-girmeye-calisan-multecilere-karsi-insanlik-disi-tedbirler-aliyor-465071h.html
06.03.2020