Zafer Partisi Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Timur, sığınmacılarla ilgili partisinin önlem paketini açıkladı

Göçmen konusundaki hassasiyetiyle bilinen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ önderliğinde kurulan Zafer Partisi, görüşlerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Oluşturulan başkanlık divanında, Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na seçilen Sedat Timur, yazılı açıklamasında “sığınmacı reçetesi” önerdi.

Türkiye’deki göçmen yapısının röntgenini çeken Timur, çözüm önerileri sundu ancak bunu mevcut hükümetin uygulayamayacağını savundu. İşte Sedat Timur’un tespitleri ve çözüm önerileri:

1. Ülkemiz emperyalist ülkeler tarafından sinsice başlatılan stratejik göç mühendisliğinin bir sonucu olarak yaklaşık 10 yıldır masumane sebepler arkasında sinsice yürütülen bir planlı sığınmacıların istilasıyla karşı karşıyadır.

2. Bu sinsi plan neticesinde bombalardan kaçarak memleketimize sığınmış gibi görünen, gerçekte ise ülkemize sığınmaları için yurtlarından göçe zorlanan yaklaşık 5,3 milyon Suriyeli, güney illerimizin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip durumundadır.

3. Devletin sığınmacılar konusunda bilinen istikrarlı bir politikası olmadığı için, Türk kadınından beş kat daha fazla çocuk doğurma oranına sahip Suriyeli, nüfusuyla Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa gibi şehirlerimizde tehlike çanları çalmaya başlamıştır.

4. Ülkemizin diğer büyük şehirlerinden de durum bundan farklı değildir.

5. Bu durumun böyle devam etmesiyle mafyalaşan sığınmacılar yüzünden büyük şehirlerimizde gece güvenlik içinde dolaşılamayacağı, bazı bölgelere ise girilemeyeceği aşikardır.

6. Gelen milyonlarca sığınmacılar yüzünden kiralar artmış, temel gıda maddelerinin fiyatları yükselmiştir.

7. Afganistan’da yaşanan son gelişmeler neticesinde yine emperyal ülkelerin isteği doğrultusunda Taliban’dan kaçan eğitimli Afgan ordusunun düzenli ve bilinçli bir şekilde Türkiye’ye serbestçe girdiğini göstermektedir.

8. Afganistan’dan gelen sığınmacılar yüzünden uzun yıllardır ülkemizde görülmeyen bulaşıcı hastalıklar hızla artarak halk sağlığını tehdit etmektedir.

9. Sığınmacıların çok düşük ücretler karşılığı iş bulmaları yüzünden zaten zor durumda olan Türk halkının elinden işi alınmakta, yaşam kalitesi her geçen gün kötüleşmektedir. Kendi ülkesinde işi elinden alınan Türk insanı adeta mülteci konumuna düşmüştür.

10. Sığınmacı krizine önlem alınmadığı taktirde şu ana kadar yaklaşık 100 milyar dolara mal olan bu kriz Türkiye’yi istikrarsızlığa ve parçalanmaya dönüştürecek felaketler zincirinin başlangıcını teşkil edecektir.

11. Ülkemize yönelik stratejik göç mühendisliğinin durdurulması hususunda Türk milletinin iradesini temsil eden Zafer Partisi, son aylarda Afganistan’dan başlayan ve önümüzdeki günlerde artacağı anlaşılan göç dalgası karşısında alınması gereken önlemleri Türk kamuoyu ile paylaşmayı bir görev bilmektedir:

1. Afgan kaçakların Türkiye’ye gelişlerinin engellenmesi Türkiye-İran sınırında alınacak önlemlere indirgenemez.

2. Afgan göçünün durdurulması Afganistan içinde başlamalıdır. Öncelikle Türkiye’de yaşayan kaçak Afganlara yönelik kapsamlı operasyonlar başlatılmalı gözaltına alınan Afganlar sınır dışı edilmelidir. Bu politika Afganistan’da hızla duyulacaktır. Böylece Afganistan’dan Türkiye’ye gelmeyi düşünenler Türkiye’nin kendilerini kucağını açarak beklemediğini anlamalıdır.

3. Türk devlet görevlileri Afganistan-Pakistan ve İran’da Türkiye’ye yönelik göçü durdurucu operasyonlar gerçekleştirmelidir. Bu çerçevede sınırda kontrolü sağlayan kabilelere Türkiye’ye göçü durdurmaları için teşvikler yapılmalıdır.

4. İran ve Pakistan sınır güvenlik makamlarına da benzer teşvikler yapılması yararlı olacaktır.

5. Pakistan ile görüşmeler yapılarak Pakistan’ın Taliban üzerinde etkisini kullanması ve Taliban’ın korku rejimi inşa etmesinin yararlı olmayacağı telkini yapılmalıdır.

6. Tahran ile yapılacak görüşmeler ile Tahran’ın topraklarını geçişlere kapatması konusunda her türlü diplomatik baskı yapılmalıdır. Tahran’ın konuyu ciddiye alması için Türkiye’de yakalanan Afgan grupları Türkiye-İran sınırından geçirilerek İran’a bırakılmalıdır.

7. İnsan ticareti yapan mafya ve terör örgüt yöneticileri Türk devleti tarafından gereği neyse o yapılmalıdır.

8. Türk İHA’ları kendi sınırımızdan İran derinliklerinde Afgan göç konvoylarını tespit etmeli ve İran makamlarına konvoyların Türkiye sınırına yaklaşmasına izin vermesi durumunda doğabilecek sorumluluğun İran hükümetine ait olacağı hatırlatılmalıdır.

9. Afgan göçü Afganistan’ın kuzeyine güney Türkistan’a yönlendirilmelidir. Türkiye güney Türkistan’daki Türk güçlerini askeri ve politik olarak desteklemelidir.

10. Bir ülkenin sınırlarını korumak ülkeyi yönetenlerin sorumluluğunda, şahsi çıkarlar uğruna görmezlikten gelemeyeceği, bu sorumluluğun ağır yükünü emperyalistlerin yüzlerce yıllık politikalarına alet edemeyeceği, kutsal bir görevi olup, o ülkenin namusudur.

11. Sınırlara duvar örmek gibi ilkel yöntemler yerine elektronik destekli yerden ve havadan birbirleriyle entegre edilmiş modern sistemler yardımıyla değil bir sığınmacı, izinsiz bir sivrisineğin bile geçemeyeceği bilinmelidir.

12. Zafer Partisi mevcut Saray Rejiminin bu adımların hiçbirisini etkili bir şekilde atamayacağını bilmektedir. Bundan ötürü bu adımları gerçekleştirmek için büyük Türk milletinden yetki istemektedir.

Kaynak: https://www.ciddigazete.com/politika/zafer-partisi-nden-siginmaci-recetesi-h40040.html
02.09.2021